Gentastning af data

Hjælp til omlægning af it-system og regnskabssystem tilbydes til alle typer virksomheder som har behov for manuel gentastning af data.

Ressourcekrævende omlægning

Når virksomheden skifter til nyt it-system eller regnskabssystem kan det være ressourcekrævende at få konverteret data fra det udfasede system til det nye system.

Derfor tilbyder Tasteopgaver.dk f.eks. at hjælpe med:
– gentastning af leverandør-oplysninger.
– gentastning af kunde-oplysninger.
– gentastning varelager og vareenheder.

Justeringer og ændringer af værdier

Manuel ændringer af værdier i database f.eks.:
– ændring af kategoriseringer af kunder.
– ændring af prisniveau af kundernes køb.
– ændring af kunderabat-satser.
– oprydning i virksomhedens kundekartotek.

Manuel ændring af værdier i andre databaser:
– ved omlægning til nye it-systemer hvor automatiseret konvertering af gammel data ikke er hensigtsmæssig.
– ved ændringer af værdier i databaser hvor manuel indtastning er mest optimal, eller mest rentabel.
– ved omlægning af analog data til digital data, herunder indscanning fra hard-copy til et digitalt format.