Bogholder vikar

Bogholder assistance tilbydes til alle typer virksomheder, som har behov for en regnskabs vikar.

Tasteopgaver.dk yder assistance til at få tastet og bogført:

– kreditor bilag.
– debitor faktura.
– bankposteringer herunder afstemning.
– dagens omsætning og kasserapporter herunder afstemning af de likvide konti f.eks. døgnboks og kreditkort-terminal posteringer.
– omposterings bilag.

Timeregnskab

Tasteopgaver.dk hjælper med at sammentælle medarbejdernes timeforbrug:
– og rapportere til virksomhedens lønservice.
– og fordele timeforbrug ud på projekter eller forskellige afdelinger.
– og indtaste i lønsystem

Nyt regnskabssystem

Ved omlægning af regnskabssystem tilbyder Tasteopgaver.dk:
– manuel overførelse og tastning af kunde- og leverandør data.
– manuel tastning af relevant data, således at historik og tidligere regnskabsår er tilgængelige i det nye regnskabssystem.

Arkivering og oprydning

Tasteopgaver.dk tilbyder hjælp til virksomheder som trænger til oprydning eller arkivering af filer.