Arkivoprydning

Arkivoprydning tilbydes til alle typer virksomheder, som har behov for en effektiv oprydning og systematisk opbygning af arkiv.

Arkivoprydning og indeksering

Virksomheder som f.eks. oplever hurtig vækst, eller virksomheder som flytter lokation kan opleve, at fysiske arkiver i en periode har fået mindre opmærksomhed og pludselig bliver sværere at indeksere og at det er sværere at finde relevante filer.

Tasteropgaver.dk tilbyder at assistere med at rydde op og indeksere de opbevarede arkiver.

Destruering og makulering af forældede sagsakter

Nogle virksomheder er forpligtet til at skulle opbevare materialer f.eks. personfølsomme data i en årerække efter endt sagsforløb.

Tasteopgaver.dk kan her tilbyde at hjælpe virksomheden med sortere det aktuelle materiale, og bortskaffe forældede sagsakter herunder destruering og makulering.

Sammenlægning og indeksering af datafiler

Ligesom fysiske arkiver kan miste indeksering når virksomheden vækster, flytter eller måske sammenlægges med anden virksomhed kan dataarkiver få behov for oprydning, indeksering, sortering eller destruering hvilket Tasteopgaver.dk også bistår og hjælper til med.

Indscanning og konvertering af hard-copy materiale til data filer

Hvis virksomheder ønsker at digitalisere hard-copy materiale tilbyder Tasteopgaver.dk at udføre indscannings-arbejdet.

Oprydning af regnskabs- og bogføringsbilag

De fleste virksomheder har fokus på deres kerneydelser, service og kundepleje og sekundært at sætte regnskabsbilag sorteret ind i strukturerede brevordnere. Tasteopgaver.dk tilbyder at assistere med at få orden på regnskabs- og bogføringsbilag, således at de bliver klar til behandling f.eks. af bogholder eller revisor.